Disclaimer:


Afbeeldingen, teksten en lay-out van deze website behoren toe aan Karlijn Sileghem of derden. Het is dan ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de sitebeheerder, gegevens van deze site op enigerlei wijze te verspreiden.


De website bevat links naar websites van derden, Karlijn Sileghem heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.


Uiteraard staat betrouwbaarheid hoog in het vaandel en wordt er veel zorg besteed aan volledigheid en actualisatie van alle informatie en bronvermeldingen. Echter onvolkomenheden kunnen niet altijd worden voorkomen. Noch Karlijn Sileghem, noch de websitebeheerder kan op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit, danwel verbandhoudend met onjuistheden, onvolledigheid of technische storingen.


Contact: info@karlijnsileghem.be                                                                                                                                  ©Karlijn Sileghem

Karlijn Sileghem

Home   Ervaring    Links    Disclaimer